Zrušení odkazu

Pokud již dále nechcete mít odkaz zařazený na Jihlavsku, můžete jej zrušit pouze e-mailem.
E-mail nejasného od odesílatele bude pokládán za nevěrohodný.
Jihlavsko